İHH niçin 22 yıldır kurban çalışması yapıyor?

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın kurban çalışmasından maksadı, kişiyi Rabbine yaklaştıran bu ibadetin yerine getirilmesine vesile olarak Allah’ın rızasına ermek ve Kurban Bayramı’nın, ruhuna uygun bir şekilde idrak edilmesine aracılık etmektir. Bu vesile ile Müslüman toplumlar arasında yakınlaşma, paylaşım ve kardeşlik bilincinin artırılması hedeflenmekte, sadece kendi ülkemizde değil tüm dünyadaki ihtiyaç sahibi Müslümanlara bayram sevinci yaşatılmak istenmektedir. Ayrıca gidilen bölgelerdeki Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntıları yerinde görüp Türkiye kamuoyunun gündemine getirerek, o sorunların çözümü için projeler hazırlamaktır.

Son kurban çalışmasının sonuçları nelerdir?

İHH İnsani Yardım Vakfı 1992 yılında, Bosna Savaşı’yla birlikte kurulmuş ve 1993 yılında ilk kurban çalışmasını Bosnalı muhacirlerin bulunduğu Makedonya, Hırvatistan, Sancak gibi coğrafyalarda idrak etmiştir. İHH bu tarihten sonra her yıl kurban çalışmasını devam ettirmiş ve kurbanı gerçek sahiplerine ulaştırma yolunda aracı olmuştur. Kurban 2011 çalışmalarıyla “Bir Kurban Kadar Yakın" sloganıyla 21. yılını idrak ettiğimiz Kurban Bayramı’nda dünyanın 114 ülke ve bölgesinde toplam 44 bin 200 kurban; 2 milyona yakın ihtiyaç sahibi kardeşimize ulaştırılmıştır. 22. kuruluş yılımızdaki Kurban 2014 çalışmaları kapsamında bu yıl da 93 ülke ve bölgede çalışma gerçekleştirilecektir.

İHH kurban bölgelerini tespit ederken nelere dikkat ediyor?

Kurban bölgelerinin tespit edilmesinde bölgelerin mağduriyet dereceleri önem arz ediyor. Buna göre: Savaş ve kriz bölgeleri Doğal afetlerin yaşandığı ülke ve bölgeler Açlık ve kuraklığın hüküm sürdüğü fakir ülke ve bölgeler Müslümanların azınlık durumda bulundukları ülke ve bölgeler öncelikli olarak dikkate alınmaktadır.

Kurbanla ulaşılmak istenen temel hedefler nelerdir?

İHH İnsani Yardım Vakfı kurban çalışması yaparken öncelikle yapılanın bir ibadet olduğu ve en temel maksadın Allah’ın rızasına ermek olduğu bilinciyle hareket ediyor. Bu bilinçle gerçekleştirdiği çalışmalarında özellikle dikkat ettiği hususlar ise şunlardır: Hayırseverlerin kurban ibadetlerini yerine getirmelerinde aracı olma. Bayramı milyonlarca kardeşimizle onlarca ülke ve bölgede beraber eda ederek bir ümmet buluşması gerçekleştirme. İslam coğrafyasının farklı noktalarındaki insanlar için bir moral, motivasyon ve yaşama sevinci olabilme. Kurban çalışmasıyla misyonerlerin çalışmalarına karşı bir panzehir etkisi oluşturabilme. Bölgelerdeki gelişmeleri, kardeş coğrafyalarda yaşananları yerinde gözlemleyebilme, gelişmeleri takip edebilme. Bölgelerdeki ihtiyaçları yerinde gözlemleyerek sorunların çözümü için gerekli olan projeleri oluşturarak hayırsever Müslümanların bilgisine sunabilme. İhtiyaç sahibi insanlara kurban eti sunma.

Bu büyük organizasyon, birkaç günlük bir zaman dilimi içerisinde dünyanın beş kıtasında nasıl gerçekleştiriliyor?

İHH İnsani Yardım Vakfı sadece yılın belirli dönemlerinde faaliyet yürüten bir kurum değil bilakis yılın her günü dünyanın birçok coğrafyasında çeşitli eğitim, sağlık, acil yardım ve farklı alanlardaki sosyal kalkınma projelerini yürüten aktif bir kuruluştur. Bu faaliyetler esnasında hem bölgeleri hem de kurban gibi çok yoğun organizasyonları yürütebilecek kardeş kuruluşları tanıma imkânı bulmaktadır. Bu kardeş kuruluşlar, kurban gibi hareketli dönemlerde bizlere rehberlik ve manevra kabiliyeti sağlarken aynı zamanda Kurban Bayramı’nın çok öncesinde başlanılan ihtiyaç sahibi kimselerin tespit edilmesinde ve kurbanlık hayvanların alımı konularında da çalışmalarımıza yardımcı olmaktadır. Bu ön hazırlıkların ardından kurbanların kesimlerine refakat edecek olan İHH görevlileri, kesecekleri kurban miktarınca vekâleti alarak bayram öncesinde kesim yapılacak ülkelere gitmekte ve burada kardeş kuruluşlarımız nezaretinde bayram namazı akabinde başlayarak bayramın üçüncü günü ikindi vaktine kadar kesimleri yapmakta ve dağıtımları gerçekleştirmektedirler.

Kampanya dönemi nasıl gerçekleşiyor?

Kurban kesim bölgeleri yukarıda ifade edilen kriterlere göre belirlenmektedir. Ardından kurban fiyatlarının araştırması tamamlanmakta ve elde edilen verilerle ortalama bir rakam tespit edilmektedir. Sonrasında çalışma, internet ortamında ve vakfımızın bültenlerinde yayınlanmakta, çeşitli kitle iletişim kanallarıyla (TV, radyo, gazete ve dergiler, sosyal medya, açık hava reklamları, bilboard ve raketler) hayırseverlere duyurulmaktadır. Bir taraftan kurbanla ilgili duyurular devam ederken diğer taraftan da belirlenen bölgelerdeki ihtiyaç durumları göz önünde bulundurularak bölgelerde kesilecek kurban adedi belirlenmekte ve bu adetler kurban kesim bölgelerinde satın alımlar ve satın alım sözleşmeleri yapılarak temin edilmektedir. Kurban öncesinde kurbanlık hayvanların satın alınması ve satın alım sözleşmelerinin yapılması, kurbana çok yakın zamanlarda hayvan bulmakta zorlanılacağı düşünüldüğünde önem arz etmektedir. Bu şekilde kampanya süreci tamamlanmakta ve kurban kesim ve gözlemlerini gerçekleştirecek olan ekipler vekâletleriyle birlikte bölgelere intikal etmekte ve kurbanların kesim ve dağıtımlarını gerçekleştirmektedirler.

Bölgelere kurban gözlemcisi olarak gönderilen kişiler nasıl belirleniyor? Bu kişilerin bölgelerdeki görevleri neler oluyor?

Kurban bölgelerine gönderilen ekiplerde görev alan kişilere, gittikleri yerlerde kurban kesim görevleri dışında toplumumuzu temsil etme açısından da önemli görevler düşmektedir. Kurban ekiplerimizi bu bilinçle belirlemekteyiz. Zira ekiplerimiz bölgelere sadece et dağıtmak için değil tanışmak, kaynaşmak, bölgeler hakkında yeni bilgiler edinmek, yeni projeleri Türkiyeli Müslümanların gündemine taşımak ve toplumlar arasındaki kardeşliği tesis etmek için gitmektedirler. Kurban ekiplerinde yer alacak kişilerde aranan kriterler şunlardır: Temsil kabiliyeti,  eğitim düzeyi, lisan durumu, gidilecek bölge hakkında bilgi sahibi olmaları, bölgenin özelliklerine göre dikkat edilmesi gereken özel durumlar hakkında bilgilendirilmeleri, belgelendirme ve rapor hazırlama eğitimi almaları, daha önceki yılların raporlarını incelenmeleri, fotoğraf çekim ve kamera kullanımı konusunda eğitilmeleri gerekmektedir.

İhtiyaç sahibi insanlar nasıl belirleniyor?

İHH’nın çalışma yürüttüğü bölgelerde, yıl içerisinde farklı alanlardaki kalıcı sosyal kalkınma projeleri devam etmektedir. Çalışmalar sırasında partner kuruluşlarımızın da katkılarıyla bölgelerdeki en ihtiyaçlı kesimler belirlenmekte ve faaliyetler daha çok buralardaki sıkıntıların giderilmesi üzerine yoğunlaştırılmaktadır. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın farklı öncelikli dağıtım programında ilk sırada muhacir kampları, savaş ve doğal afet mağdurları, yetim yurtları, yetim aileleri, yaşlılar, kimsesizler, dullar, toplumun yoksulluk çeken kesimleri, okullar, medreseler ve hastaneler gelmektedir. Kurban öncesinde her kurban kesim bölgesi için detaylı olarak hazırlanan raporlarda hangi bölgelerde kesim yapılacağı ve bölgelerdeki mağdur insanların oranları çıkarılmaktadır.

Kurban kesimi için gerekli olan vekâlet konusu nasıl gerçekleşiyor?

Kurban kestirmek isteyen mükellefler kurbanlarının kesilmesi ve etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için belirlenmiş olan kurban bedelini İHH İnsani Yardım Vakfı’na ulaştırırlar. Her şeyde olduğu gibi vekalette de aslolan kişinin niyet ve iradesidir. Kurbanını kestirmek üzere İHH’ya başvuran hayırsever, bu niyet ve iradeyi ortaya koymuş oluyor. Ayrıca sözlü olarak ifade edilmesi şart değildir. Çünkü fiil ve uygulama da bir irade beyanıdır. 

Kurban kesildikten sonra vekalet veren kişi kurbanının kesildiğini nasıl öğreniyor?

Kurbanlarını ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu bölgelerde kestirmek amacıyla bağışlayan hayır sahipleri, kurbanlarının kesildiği bilgisini İHH İnsani Yardım Vakfı’nca cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar vasıtasıyla öğrenebilmektedirler. Bölgelerde kurban kesimleri tamamlandıktan sonra buralardaki ekipler tarafından İHH vakıf merkezine kurban kesim işlemlerinin tamamlandığı yönünde bilgi ulaştırılmaktadır. Bu bilgilendirmenin ardından kurbanını o ülke/bölgede kestiren kişilere kurbanlarının kesildiğine dair kısa cep mesajları gönderilmektedir. Daha geniş bildirim ise kurbandan sonra gazete, dergi ve hazırlanan CD’ler aracılığıyla umumi bir şekilde yapılmaktadır. Her kurban bağışçısına (posta adreslerini İHH merkezine bildirmeleri durumunda) posta ile kurban bülteni, kurban CD’si ve vakıf çalışmalarının anlatıldığı üç aylık süreli yayını İnsani Yardım dergisi gönderilmektedir.

Kurban fiyatları nasıl belirleniyor?

Kurban fiyatları tahmin edilebileceği gibi dünyanın her yerinde farklılık göstermektedir. Kimi bölgelerde Türkiye’deki fiyattan daha düşük, kimilerinde ise daha yüksektir. Fiyatların düşük olduğu bölgelere yapılan kurban bağışlarının artacağı buna karşın fiyatların yüksek olduğu yerlere yapılan kurban bağışlarının azalacağı düşünüldüğünden İHH, stratejik olarak tüm bölgelerden kurban fiyatlarını alıp, ortalama bir fiyat belirlemektir. Tek fiyat uygulamak, fiyatların düşük olduğu bölgelere yoğunlaşmaları engelleyeceği gibi, her bölgeye ihtiyaç oranında kurban eti götürebilmeye de olanak sağlamaktadır. Acil ihtiyaç içinde bulunduğu hâlde kurban fiyatının yüksek olmasından dolayı bağış almayacak ya da çok az bağış alacak birçok bölgeye bu sayede ihtiyaçları oranında kurban gönderilebilmektedir.

Kurban kesimi maksadıyla her bölge için tek fiyat belirlenmesi caiz midir?

Bazı bölgelerdeki kurbanlar belirlenen miktarın altında iken, bazı bölgelerdeki kurbanlar ise bu miktarın üzerindedir. Bu durum vekaleten verilen kurbanın sıhhatini zedeler mi?

Vakfımız haftalar öncesinden kesilecek kurbanlıkların, bölgelerdeki kardeş kuruluşlar aracılığıyla satın alımlarını veya satın alım sözleşmelerini gerçekleştirmektedir. Bu kurbanlıklar bilahare vekaleten kurban kestirmek isteyen hayırseverler için temin edilmektedir. “Vekaleten kurban kesimi”nde asıl olan, kurbanın kesilmesi ve etinin muhtaçlara dağıtılmasıdır. Kurban fiyatı belirlenmesinde “ortalama fiyat” tespit etmenin ve tespit edilen miktarı tahsil etmenin fıkhen bir sakıncası yoktur.

Kişi kurbanını dilediği yerde kestirebiliyor mu?

Hayırseverler kurbanlarını İHH’nın belirlemiş olduğu ülkeler içersinden dilediklerinde kestirebilirler. Fakat kesim bölgelerini belirlemeyi İHH yetkililerine bırakmaları, belli bölgelerdeki yoğunlaşmayı önleme adına daha uygun olmaktadır.

Kurban kesmenin adabı ve sünnetleri nelerdir?

Kurbanı yere yatırmadan önce bıçağın keskinliği kontrol edilmeli ve bıçağı hayvandan gizlemeye özen gösterilmelidir.Kurbanlık hayvana eziyet edilmemeli, şefkatli, merhametli ve incitmemeye azamî özen gösteren bir duyarlılıkla yaklaşılmalıdır. Kurban kesmeden önce besmele çekilmeli, kurbanı kıbleye doğru yatırarak teşrik tekbiri eşliğinde kesime başlanmalıdır.

Kurbanı büyükbaş ya da küçükbaş hayvan olarak isteğe bağlı kestirmek mümkün mü?

Hayırseverler kurbanlarını hisse olarak bağışlamaktadırlar. Verilen her 450 TL bir hisse olarak kabul edilmektedir.

Kurban kesimleri kaç gün sürüyor?

Kurban kesimi bayramın ilk günü bayram namazından sonra başlamakta ve bayramın üçüncü günü ikindi vaktine kadar tamamlanmaktadır.

Kurban fiyatı ne kadar?

Bu sene bir kurban hissesinin bedeli 450 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyata tüm organizasyon giderleri de dahildir.

Bir kurban bedeli için 450 TL veremeyen kişiler daha azını verebilirler mi?

Kurban bedeli 450TL olduğundan bundan daha az verilecek miktar bir kurban bedeli için yeterli olmayacaktır.

Kurban bağışları hangi yollarla yapılabilir?

Kurban bağışları bizzat İHH İnsani Yardım Vakfı genel merkezine gelinerek elden (nakit ya da kredi kartı ile) yapılabilir. İnternet sitemizde duyurduğumuz hesap numaralarından birine havale yapılabilir. (Havale yapılırken kurban sonrasında bağışçılara geri bildirimde bulunabilmek için telefon ve adres bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Hayırseverlerin havalelerini yaparken telefon ve adres bilgilerini vermeleri gerekmektedir.) Posta çeki hesabı vasıtasıyla yapılabilir. www.ihh.org.tr adresinden online olarak kredi kartı ile bağış yapılabilir. 0(212) 631 21 21 numaralı telefondan 24 saat boyunca telebağış yöntemiyle bağış yapılabilir.

Çek, senet gibi ödeme araçlarıyla kurban bağışı yapmak mümkün mü?

Senet kabul edilmemektedir. En fazla 45 gün olmak kaydıyla çek kabul edilmektedir.

Adresten kurban parası almak mümkün mü?

Kurban döneminin yoğunluğu da göz önünde bulundurularak hayır sahiplerinden ödeme biçimlerinden birisiyle bağışlarını yapmalarını talep etmekteyiz. Fakat evinden çıkamayacak derecede yaşlı ve sakat olan kimselerin kurban paralarını adreslerinden almak mümkündür.

Kurban bağışı en son hangi güne kadar yapılabiliyor?

Kurban bağışları en son arife günü akşamına kadar yapılmaktadır.

Kurbanlar nasıl temin ediliyor?

Kurbanlar, kurban kesiminin yapılacağı bölgelerden kurban öncesinde temin edilmekte; hayvanların kurban olabilme özellikleri taşımaları hususunda özel dikkat gösterilmektedir.

Akika, adak ve şükür kurbanları da kurban bayramında kestirilebilir mi?

Kurban bayramı içerisinde farklı niyetlerle bağışlanan kurbanların kesimleri de yapılabilmektedir.

Yurt dışından kurban bağışı yapmak mümkün mü?

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından açıklanmış olan hesap numaralarına online ve telebağış yöntemleriyle bağış yapabilmek mümkündür.