İmam ve Davetçi Maaşları
Bireysel
Grup
Kurumsal

Dünyanın bazı bölgelerinde Müslümanlar azınlık ve ibadet mekanları yok. Bazı bölgelerde ise yoksulluktan dolayı dini eğitim alamıyorlar. Eğitimin yetersiz olduğu yerlerde halkın dini eğitimi için imam bulmak gerekiyor.

imam-ic-sayfa-3.jpg

İmamlar, Müslüman olmuş toplumlara dini öğretmek için hizmet veriyor. Çoğu imam, doğmuş ve büyümüş olduğu yeri terk edip başka bir bölgede imamlık yapıyor ve insanların dini yaşamasına yardımcı oluyor. Davetçilerse, imamlardan farklı olarak bölgeden bölgeye geziyor, insanları dine ve iyiliğe davet ediyor. Eğer bir toplum İslam’ı seçerse vakfımız oraya yerleşik bir imam tayin ediyor.

Fakat çoğu yerde imam ve davetçi bulmak zor. Toplumların imam ve davetçi bulmak için dışarıdan destek almaları gerekiyor çünkü yeterli maddi imkanları yok. Bu problemi çözmek için çalışmalar yapıyor, yerel davetçi ve imamları destekliyoruz. Sizlerin yardımlarıyla imamların maaşlarını ödüyor, camilerin sahipsiz kalmasını engelliyoruz. Cami ve mescitler Müslümanların ibadet mekanları olmanın yanı sıra eğitim ve dayanışma merkezi olarak hizmet veriyor.