Lütfen Bekleyiniz
2 / 5

Gelir - Gider Tablosu 2017

 

2017 YILI

AMAÇ VE HİZMET GİDERLERİ TOPLAMI (-)

555.542.259,97

     A- Eğitim Amaçlı Giderler

37.751.527,30

     B- Sağlık Amaçlı Giderler

30.369.012,88

     C- Sosyal Amaçlı Giderler

477.473.772,48

     D- Kültür Amaçlı Giderler

5.930.644,80

     E- Diğer Giderler

4.017.302,52

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

21.434.152,61

   

DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)

563.923.714,77

    A- Kira Gelirleri

662.085,00

    B- Diğer Gelirler

2.273.951,01

          1- Kanundan Doğan İndirimler

1.494.873,97

          2- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar

779.077,04

    C- Finansal Gelirler

7.269.397,24

    D- Bağış Gelirleri

553.718.281,52

         1- Şartsız Bağışlar

435.271.613,46

         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları)

5.115,00

         3- Ayni Bağışlar 

118.441.553,06

   

DÖNEM GELİR GİDER FARKI

-13.052.697,81