Lütfen Bekleyiniz
2 / 4

Gelir Gider Tablosu 2016

 

2016 YILI

FAALİYET GİDERLERİ (-)

469.736.224,13

     A- Eğitim Amaçlı Giderler

18.537.077,33

     B- Sağlık Amaçlı Giderler

18.191.712,36

     C- Sosyal Amaçlı Giderler

358.050.956,40

     E- Kültür Amaçlı Giderler

4.741.876,78

     F- Faaliyet Giderleri

49.710.897,06

     G- Diğer Giderler

3.066.752,20

           1- Kambiyo Zararları

2.820.582,80

           2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar

246.169,40

     H- Genel Yönetim Giderleri

17.436.952,00

   

DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)

535.159.763,87

    A- Kira Gelirleri

618.740,00

    B- Diğer Gelirler

4.054.267,50

         1-Kanundan Doğan İndirimler

1.231.277,36

         2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar

2.822.990,14

    C- Kambiyo Gelirleri

5.516.303,15

    D - Nema Gelirleri

2.003.281,72

    E- Bağış Gelirleri

522.967.171,50

         1- Şartsız Bağışlar

400.986.331,67

         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları)

9.552.917,71

         3- Ayni Bağışlar 

112.427.922,12

   

DÖNEM GELİR GİDER FARKI

65.423.537,11

     A- Dönem Gelirleri Toplamı

535.159.763,87

     B- Dönem Giderleri Toplamı

469.736.226,76

   

DÖNEM SONU DEVREDEN GELİR VEYA GİDER FAZLASI

65.423.537,11