Lütfen Bekleyiniz
2 / 3

Gelir-Gider Tablosu - 2015

 

2015 YILI

FAALİYET GİDERLERİ (-)

369.610.456,82

     A- Eğitim Amaçlı Giderler

12.170.895,56

     B- Sağlık Amaçlı Giderler

8.335.345,52

     C- Sosyal Amaçlı Giderler

302.676.063,51

     E- Kültür Amaçlı Giderler

5.150.784,22

     F- Faaliyet Giderleri

41.277.368,01

     G- Diğer Giderler

3.530.811,28

           1- Kambiyo Zararları

106.972,75

           2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar

3.423.838,53

     H- Genel Yönetim Giderleri

14.528.061,17

   

DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)

423.702.638,50

    A- Kira Gelirleri

680.810,40

    B- Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar

11.501.260,85

          1- Kambiyo Gelirleri

9.096.308,97

          3- Nema Gelirleri

1.042.512,69

          4- Diğer Gelirler

1.362.439,19

    E- Bağış Gelirleri

411.520.567,25

         1- Şartsız Bağışlar

332.696.939,34

         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları)

4.863.6679,53

         3- Ayni Bağışlar 

73.959.948,38

   

DÖNEM GELİR GİDER FARKI

36.033.309,23

     A- Dönem Gelirleri Toplamı

423.702.638,50

     B- Dönem Giderleri Toplamı

387.669.329,27

   

DÖNEM SONU DEVREDEN GELİR VEYA GİDER FAZLASI

36.033.309,23