Lütfen Bekleyiniz
2 / 2

Gelir-Gider Tablosu - 2014

 

2014 YILI

FAALİYET GİDERLERİ (-)

372.789.352,44

     A- Eğitim Amaçlı Giderler

8.837.451,02

     B- Sağlık Amaçlı Giderler

15.834.802,71

     C- Sosyal Amaçlı Giderler

298.901.706,39

     E- Kültür Amaçlı Giderler

4.288.406,50

     F- Faaliyet Giderleri

35.381.783,21

     G- Diğer Giderler

1.477.021,56

           1- Kambiyo Zararları

1.432.830,83

           2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar

44.190,73

     H- Genel Yönetim Giderleri

8.068.181,05

   

DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)

411.400.938,01

    A- Kira Gelirleri

258.772,88

    B- Diğer Gelirler

772.104,37

          1-Kanundan Doğan İndirimler

739.048,56

          2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar

33.055,81

    C- Nema Gelirleri

925.419,50

    D- Kambiyo Gelirleri

1.948.049,36

    E- Bağış Gelirleri

407.496.591,90

         1- Şartsız Bağışlar

305.217.230,11

         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları)

2.790.654,72

         3- Ayni Bağışlar 

99.488.707,07

   

DÖNEM GELİR GİDER FARKI

38.611.585,57

     A- Dönem Gelirleri Toplamı

411.400.938,01

     B- Dönem Giderleri Toplamı

372.789.352,44

   

DÖNEM SONU DEVREDEN GELİR VEYA GİDER FAZLASI

38.611.585,57