Lütfen Bekleyiniz
2 / 5

Gelir - Gider Tablosu 2017

FAALİYET GİDERLERİ (-)                                                               576.976.412,58

     A- Eğitim Amaçlı Giderler                                                         32.725.768,22

     B- Sağlık Amaçlı Giderler                                                         26.326.068,05

     C- Sosyal Amaçlı Giderler                                                       413.908.976,09

     D- Kültür Amaçlı Giderler                                                             5.141.114,04

     E- Faaliyet Giderleri                                                                   73.423.031,05

     F- Diğer Giderler                                                                         4.017.302,52

           1- Kambiyo Zararları                                                               3.984.779,77

           2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar                                     32.522,75

     H- Genel Yönetim Giderleri                                                        21.434.152,61

DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN  GELİRLER (+)               563.923.714,77

    A- Kira Gelirleri                                                                                662.085,00

    B- Diğer Gelirler                                                                               2.273.951,01

          1-Kanundan Doğan İndirimler                                                  1.494.873,97

          2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar                                           779.077,04

    C- Kambiyo Gelirleri                                                                       4.072.969,06

    D- Nema Gelirleri                                                                             3.196.428,18

    E- Bağış Gelirleri                                                                            553.718.281,52

         1- Şartsız Bağışlar                                                                      435.271.613,46

         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları)                                  5.115,00

         3- Ayni Bağışlar                                                                         118.441.553,06

DÖNEM GELİR GİDER FARKI                                                             - 13.052.697,81