Lütfen Bekleyiniz
< Tüm Haberler

Göç İdaresi, 40 bin kişinin Türkiye’ye girişini yasakladı

Türkiye'ye giriş yasağı koyma yetkisine sahip Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün hiç bir somut gerekçeye dayanmaksızın 40 bin kişi hakkında güvenlik-terör nitelikli giriş yasağı koyduğu öğrenilmiştir.
25.04.2016 İnsan Hakları

 Türkiye'ye giriş yasağı koyma yetkisine sahip Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün hiç bir somut gerekçeye dayanmaksızın 40 bin kişi hakkında güvenlik-terör nitelikli giriş yasağı koyduğu öğrenilmiştir. Yabancı istihbaratların verdiği bilgiler doğrultusunda "G kodu" konulduğu anlaşılan bu 40 bin kişinin arasında çok sayıda Türk vatandaşlarının da olduğu tespit edilmiştir. Bu keyfi uygulamada yaşanan mağduriyetlerin aktarılması için çok sayıda STK Fatih Reşadiye Otel’de bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

Uluslar arası Mülteci Hakları Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Özgür-Der, Akabe Vakfı, Medeniyet Vakfı ve AKDAV’ın ortaklaşa hazırladığı basın açıklamasında şöyle denildi: 

“Türkiye, bir müddettir ülkelerinde yaşanan sıkıntılar, baskılar, katliamlardan ötürü sığınacak yer arayışı içerisine giren çok sayıda mazlum ve mağdur için sıcak bir yuva konumuna gelmiş ve bu niteliğiyle tüm dünyada vicdan sahibi herkes tarafından saygı gören bir ülkedir. Ve hiç şüphesiz çok boyutlu siyasal, sosyal ve ekonomik maliyetine rağmen sergilediği bu misafirperverliğinden ötürü Türkiye’nin bu tutumu sadece bugün için değil, gelecek nesillerce de övünçle anılacaktır. Ne var ki, son dönemlerde sıkça karşılaşılmaya başlanan ve geçmişte kaldığını umduğumuz bürokratik işleyişi hortlatırcasına gündeme gelen bazı uygulamalar bu olumlu tabloyu zedelemektedir.

Kimisi sığınacak güvenli bir ülke arayışı içinde olan, kimisi turist, kimisi de Türkiye’de oturma iznine sahip genelde İslam coğrafyasının farklı beldelerinden çok sayıda insanın ülkeye girişi engellenmekte, hatta burada yaşayanlardan ülkeyi terk etmeleri istenmekte ve sonuçta sayısız kardeşimiz ağır mağduriyetlerle karşılaşmaktadır. Haklarında güvenlik kaygısı bulunduğu ya da terör şüphelisi oldukları gerekçesiyle Türkiye’de kalmalarına ya da Türkiye’ye giriş yapmalarına izin verilmeyen bu insanların sayısı hızlı bir şekilde yükselmektedir. Aleyhlerinde somut hiçbir delil, gerekçe bulunmaksızın ‘suçlu’ konumuna oturtulan ve bir kısmı da doğrudan kaçmak, terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerine geri iade edilen bu insanların yaşadıkları mağduriyetler katlanmaktadır. Son açıklamalar doğrultusunda yaklaşık 40.000 yabancı hakkında güvenlik-terör nitelikli giriş yasağı konulduğu bilinmektedir.

Giriş yasağı koyma yetkisine sahip Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile görüşüldüğünde uygulamanın ne kadar keyfi ve vicdanları yaralayıcı bir tarzda geliştiği kolaylıkla anlaşılmaktadır. Öyle ki, Havalimanlarında bulunan Risk Analiz ve Değerlendirme Bürosu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet İstihbarat, MİT, Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve Araştırma Daire Başkanlığı, Emniyet İnterpol ve Konsolosluklardan doğrudan iletilen ya da dış ülke kaynaklarından aktarılan ‘bilgiler’ doğrultusunda hiç araştırma, sorgulama yapılmaksızın sadece gelen soyut ve mahiyeti belirsiz bilgilerden kalkılarak onbinlerce insan hakkında giriş yasağı konulduğu öğrenilmiştir.

Daha vahimi de şudur ki, idari kurumlar ile yapılan görüşmelerde giriş yasağı konulmasına gerekçe teşkil eden ‘bilgi’nin genelde giriş yasağı konulması istenen yabancı şahısların vatandaşı oldukları ülkeler tarafından paylaşıldığı öğrenilmiştir. Yani bir anlamda avın kaderi avcının şahitliğine bırakılmış olmaktadır.

Oysa uluslararası hukuka aykırılığı tartışmasız olan bu talepler hukuki olarak kullanıma uygun değildir. Bu bilgiler daha çok istihbari nitelikte olup, eğer bilgiyi paylaşan devlet kötü niyetli ise; burada o devletin zulmünden kaçan ve ülkemize sığınmak zoruna kalmış mağdurların zulme uğramasına yol açılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak yetkililerle yaptığımız görüşmelerde ve mevcut kod uygulamasına maruz kalan insanların profillerine baktığımızda maalesef Göç Müdürlüğü içerisinde gelen bilgileri süzgeçten geçirecek, değerlendirme yapacak bir sistemin kurulmadığı net biçimde ortaya çıkmıştır. Bundan ötürü zaten ülkesinde muhalif konumda bulunan ve düşüncelerinden, inancından, kimliğinden ötürü ayrılmak zorunda kalmış olan şahısların evrensel hukuk kurallarının hilafına ülkelerine sınır dışı edilmelerinin önü açılmaktadır. Bu aşamada Suçluların İadesine Dair Sözleşme hükümleri ile Türk Ceza Kanunu’nun 18. maddesindeki ağır iade koşullarını etkisiz kılmak isteyen diğer devletlerin de Türkiye’nin içerisinde bulunduğu güvenlik sıkıntısını istismara yeltendikleri açıkça görülebilmektedir.

Yabancıların ülkeye girişlerinin yasaklanması kararlarına dayanak olarak her ne kadar 6458 sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 9. maddesi gösterilse de uygulamadaki kodlar çoğu kez yasa maddesine aykırı şekilde ihdas edilmektedir. Şöyle ki, söz konusu yasa metnine göre Türkiye açısından kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit ettiği konusunda kamu kurumlarından istihbari bilgi gelmesi koşulu ile yabancılara giriş yasağı konulabileceği; ülke içerisinde bulunanlara ise ancak somut bir sınırdışı etme sebebi bulunması halinde sınırdışı kararının icra edilebileceği ve bu işlemden sonra aynı şahısların tekrar ülkeye girişlerinin engellenmesi amacı ile giriş yasağı konulabileceği ifade edilmektedir. Oysaki uygulamada muhalifleri bulundukları ülkelerin verdiği bilgiler doğrultusunda çoğu kez ülke içerisinde bulunan yabancılar hakkında hiçbir somut gerekçe olmadan giriş yasağı ihdas edilmekte ve mağdur edildikleri ülkelere sınırdışı edilmeye zorlanmaktadır.

Yukarıda anılan düzenleme dışında giriş yasakları ve muhtevalarına ilişkin kamuya açık bir mevzuat bulunmamakta, bu nedenle bu tür düzenlemelerin kamuya kapalı genelgelerle yürütüldüğü tahmin edilmektedir. Bu kapsamda uygulamada tespit edilebildiği kadarı ile G seri kodlu giriş yasaklarının süresiz olduğu da öğrenilmiştir. Yabancılar açısından en üst düzey G kodu, 87 ilavesi ile bilinen terör nitelikli düzenleme olup, genelde IŞİD mensubu olduğu kanısı ile hareket edilen kişilere uygulanmaktadır. Bu uygulamanın ise, muhataplarına ilişkin kişinin devlet nezdindeki tüm iyi niyetlerini ortadan kaldıran, cüzzamlı muamelesi görmesini sağlayan ve o kişinin müthiş bir önyargı kalkanı ile mağdur edilmesine yol açan idari bir işlemdir. Adlarının yanına G kodu düşülmüş kişiler, havalimanlarında uzun süre bekletilmekte, ülke içerisinde ikametlerine izni verilmemekte ya da ikametleri uzatılmamaktadır.

Güvenlik endişesiyle başvurulan fakat hukuki ilkelerle bağdaştırılması oldukça zor görünen ve her gün artan sayıda yeni mağdurlar üreten bu tür uygulamalar Türkiye’yi sığınılabilecek güvenli bir ülke olarak gören mazlum kardeşlerimizi hayal kırıklığına uğrattığı gibi, insan haklarını önemseyen bizler açısından da kardeşlik hukukunun zedelenmesi anlamına gelmektedir. Vicdanlarımızı yaralayan bu uygulama ayrıca Türkiye’nin son yıllarda mağdur ve mazlumlar nezdinde kazandığı prestije, saygınlığa da gölge düşürmekte olup, bu yakışıksız ve haksız uygulamanın acilen sona erdirilmesini talep ediyoruz.”

Bülent Yıldırım: Türkiye’ye davet edilenlere bile G-87 kodu uygulanıyor

Açıklamanın ardından söz alan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise, bu konunun uzun süredir kendilerini yaralayan bir husus olduğunu anlattı. Filistin Devleti’nin Dışişleri Bakanı da olmak üzere binlerce kişiye Türkiye’ye giriş yasağı konulduğunu vurgulayan Bülent Yıldırım, “Havaalanına gelince bu kodların konulduğu fark ediliyor. Daha sonra 5-6 saatlık bir çalışma sonucunda bu insanlar ancak içeri alınabiliniyorlar. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlerine katılan VIP’den geçen, fakat dönüşte de ‘sana yönelik yasak var, sen buraya nasıl geldin’ denilerek sorguya alınan Türkiye dostları var. Peki Cumburbaşkanı, Başbakan, Dışişleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın davetlisi olarak Türkiye’ye gelenlere bile G-87 kodu uygulanıyor. Peki, bu VIP misafirlere kim yasak uyguluyor. Demek ki, devlet içinde bir devlet var” değerlendirmesinde bulundu.

“İçeride Türkiye’nin aleyhine çalışan bir ihanet şebekesi var”

Rusya ile gerginliğin en üst seviyede yaşandığı günlerde yaşlı insanları, kadınları ve bebeklerin Moskova yönetimine gönderildiğini aktaran IHH Başkanı Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Demek ki, bu işleri yapan bir yapı var. Bu o kadar basit bir durum değil. İçeride Türkiye’nin aleyhine çalışan bir ihanet şebekesi var. Bütün uyarıları bu devam ediyorsa, buna başka bir şey denilmez. Filistin davasında önemli insanlar, İhvan’ın önemli insanlarına bu yasakları konuluyor olması, Türkiye’nin imajına büyük zarar veriyor. Türk vatandaşlarına yönelik de konulan yasaklar var. Bunları önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız.O zaman kamuoyu daha da şaşkınlığa uğrayacak. Bir süreç işlettiğimiz için şimdilik söylemeyeceğiz.”

İnsan Hakları Kategorisine Son Eklenen Haberler

Moro İzleme Heyeti, yıllık raporunu yayınladı
İçerisinde İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Oruç’un da bulunduğu Moro Barış Süreci Bağımsız İzleme Heyeti, 4’üncü Yıllık Raporunu yayınladı.
31.07.2017
Mescid’i Aksa için sesimizi yükseltelim!
Eyüp Buluşmaları kapsamında 55 hoca, âlim ve akademisyenin Mescid-i Aksa işgalini protesto amacıyla hazırladığı bildiri, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın da katılımıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Bildiride, Mescid’i Aksa’daki işgalin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
21.07.2017
Mescid’i Aksa için meydanlardayız!
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları Beyazıt Meydanı’ndan protesto edildi.
21.07.2017

SON HABERLER

 • 25 yıldır ümmete kurban
  31.07.2017
  İHH İnsani Yardım Vakfı, 25 yıldır olduğu gibi bu yılda yine mazlumların yanında olacak; kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için dünyanın 106 ülke ve bölgesine yola çıkacak.
 • İHH’dan selin vurduğu Nepal’e acil yardım
  19.08.2017
  İHH İnsani Yardım Vakfı, günlerdir yağan yağış sonrasında sel felaketine maruz kalan 2 bin Nepalli’ye acil yardım malzemesi ulaştırdı.
 • Marmara Afet Koordinasyon Merkezi açıldı
  17.08.2017
  İHH İnsani Yardım Vakfı’nın acil durumlarda Türkiye ve dünya genelinde meydana gelebilecek afetlere hızlı müdahale edebilmek amacıyla Bursa’da inşa ettiği Marmara Afet Koordinasyon Merkezi, Marmara Depremi’nin yıl dönümünde dualarla hizmete girdi.
 • İHH’dan Yemen’e sağlık yardımı
  15.08.2017
  İHH İnsani Yardım Vakfı, kolera vakalarının sık sık gözlendiği Yemen’e 9 ayrı kalemde tıbbi cihaz ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.
 • İHH, Bolu'da tatbikat yaptı
  14.08.2017
  İHH İnsani Yardım Vakfı’na bağlı arama kurtarma ekiplerinde gönüllü olarak görev yapan 300 kişi, Bolu Aladağ'da arazi şartlarında arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.