Lütfen Bekleyiniz

Sponsor olduktan sonraki süreç nedir?

Sponsorluk, yetim sponsorluğu aidatının yatırılması ile birlikte başlar. Sponsor olunduktan sonra yardım ulaştırdığımız yetimle ilgili bilgi formu ilk bağıştan en geç 15 gün içinde sponsora ulaştırılır. İlerleme raporlarını ise bir yıl sonra bağışçının bilgisine sunmaktayız. Bağışçılarımız sponsor olduğu yetimle ilgili bilgiye yetim sponsorluk adresinden ulaşabilirler.