Lütfen Bekleyiniz

Yetim çalışmalarının amacı nedir?

- Yaşamını tek başına devam ettirmeye gücü yetmeyen yetimlere kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak, eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak ve onları aile şefkati ile hayata hazırlamak. - Bütün çocuklar gibi yetim çocukların da temel hak ve hürriyetlerinin korunmasına yönelik çalışmalarda bulunmak. - Maddi ihtiyaçlarının yanı sıra manevi ihtiyaçlarının da karşılandığı güvenli ortamlar hazırlamak.