Suriye Eğitim Raporu
Suriye'de 4 yıldır devam eden savaş en fazla eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülememesine neden olmuştur. Savaş Suriyeli çocukların okullaşma oranını ciddi miktarda engellemiştir. Suriye içerisindeki bölgeler de okullar bombardıman sebebiyle ya yıkılmış durumda ya da evsiz İnsanlar için barınak olarak kullanılmaktadır.
03.02.2014