Lütfen Bekleyiniz
Norveç ve İslamiyet
Dünyada refah seviyesinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak gösterilen Norveç, aynı zamanda “barış havarisi” imajıyla da dünya kamuoyunda kendisine oldukça saygın bir yer edinmiş bulunuyor. Ancak bu olumlu tablonun karşısında, silah ticaretinden milyarlarca dolar kazanan, kutup bölgesindeki yeni enerji rezervleri için pastadan pay almak isteyen ve kendi topraklarında yaşayan farklı din ve ırklara mensup insanlara karşı yer yer ayrımcı politikalar izleyen bir ülke profiliyle de karşımıza çıkıyor.
08.06.2015 Rapor
İndir PDF - 1 MB
Suriyeli Kadınlar Bitmeyen Acılar Kaybolmayan Umutlar
Suriyeli kadınlar, tarihlerinin en kötü dönemlerinden birini yaşamaktadır. Omuzlarına bir seferde yüklenen bu büyük sorumluluk, çok zor zamanlar geçirmelerine neden olmaktadır. Yurdunu terk etmek zorunda kalan Suriyeli kadın, geçmişte kendi evinin sultanı olarak huzur içinde yaşarken, bugün evsiz ve yurtsuz yaşamak zorunda bırakılmıştır. Suriye’de kalan ve direnişe destek veren kadınlar ise çocukları ve aileleriyle birlikte büyük bir tehdit altındadır.
13.04.2015 Rapor Suriye
İndir PDF - 3 MB
İnsani Yardım Sayı 60
Savaşların, işgallerin, iç çatışmaların, karışıklıkların yaşandığı bölgelerin neredeyse hepsinin ortak bir
özelliği var: Müslüman olmaları. İslam dünyasını içine doğru çeken girdap yüz yılı aşkın süredir büyüyerek ilerliyor. Bu girdabı yarıp geçmeye, yeniden dirilmeye niyetlenenler daha şiddetli zulümlerin mağduru oluyor.
06.04.2015 Dergi
İndir PDF - 23 MB
Suriye Raporu 2014
Mart 2011’de Suriye’de başlayan ve hâlen devam etmekte olan kriz, 200.000’den fazla insanın ölümüne milyonlarca insanın yerinden edilmesine sebep oldu. Bu rapor Suriye krizinin insani boyutlarını ve 2011
yılında krizin başlangıcından bu yana İHH İnsani Yardım Vakfı’nın bölgede ve Suriyeli mültecilerin sığındığı ülkelerde yaptığı yardım faaliyetlerini konu edinmektedir.
10.03.2015 Rapor Suriye
İndir PDF - 21 MB
Benin Müslümanları
Bağımsızlığını 1960 yılında Fransa’dan kazanarak 1974’e kadar önce Dahomey Cumhuriyeti, sonra 1989’a kadar Marksist-Leninist Benin Cumhuriyeti olarak bilinen ülke, 1990’dan bu yana Benin Cumhuriyeti olarak tanınmaktadır.
09.03.2015 Rapor
İndir PDF - 1 MB
İnsani Yardım Sayı 59
Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren İHH, din dil ırk ayrımı gözetmeksizin bütün afet bölgelerinde üstüne düşen vazifeyi yerine getirmek için derhal yollara koyuluyor. Asya’da yaşanan bir sel baskını, Afrika’da ortaya çıkan kuraklık tehlikesi, Türkiye’de yaşanan göçük veya deprem; hemen hemen bütün afet durumları İHH’ya bir vazife yüklüyor: yaraların sarılması, ihtiyaçların karşılanması.
19.01.2015 Dergi
İndir PDF - 8 MB
Kanada Müslümanları
Kanada, yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Batı yarım kürede ise bu konumu onu birinciliğe taşımaktadır. Bu kadar geniş topraklara sahip olmasına rağmen Kanada’nın nüfusu azdır. Yaklaşık olarak 35 milyonluk bir nüfusa sahip olan Kanada, demokratik ve federal bir sisteme sahiptir.
05.01.2015 Rapor
İndir PDF - 3 MB
Komşuda Kriz: Suriyeli Mülteciler
Suriye’de Mart 2011’de başlayan ve devam etmekte olan kriz, 200.000’den fazla insanın ölümüne, milyonlarca insanın yaşadığı yeri terk etmesine neden olmuştur. Çevre ülkelere göç eden 3 milyonu aşkın insan ve ülke içerisinde evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınanlarla birlikte toplamda 10 milyondan fazla Suriyeli krizden doğrudan etkilenmiştir.
01.12.2014 Rapor Suriye
İndir PDF - 10 MB
Makedonya Müslümanları
Makedonya, beş asırdan fazla bir süre (1371-1912) Osmanlı egemenliğinde kalmış bir Balkan ülkesidir. Balkan topraklarına 14. yüzyılda ulaşan İslam dini, sonraki yüzyıllarda da siyasi ve kültürel bir güç olarak bölgede hâkim din statüsünü korumuştur.1 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarına kadar devam eden Müslümanların ve İslam’ın bölgedeki hâkimiyeti, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dan çekilmeye başlamasıyla birlikte azalmaya başlamıştır.
10.11.2014 Rapor Makedonya
İndir PDF - 4 MB
İsveç Müslümanları
İsveç’te herhangi bir ayrımcılığa yol açmama gerekçesiyle dine dayalı demografik istatistikler tutulmamaktadır. Bu nedenle İsveç’teki Müslümanlara dair demografik bilgiler tahminlere dayalı olmaktadır. Bu noktada olabildiğince sağlıklı tahmini bilgiler edinmek adına bağımsız bir araştırma kuruluşu olan PEW Araştırma Merkezi (Pew Research Center)’nin konuya dair hazırladığı rapora başvurulabilir. Buna göre, 2010 yılı itibarıyla İsveç’te yaşayan Müslümanların sayısı tahmini olarak
451.000’dir ki bu rakam, toplam nüfusun %4,9’una tekabül etmektedir.
10.11.2014 Rapor
İndir PDF - 2 MB
Sayfa:
Önceki ... 3 4 5 6 7 ... Sonraki
113 Yayın / 12 Sayfa