Lütfen Bekleyiniz
İnsani Yardım Sayı 60
Savaşların, işgallerin, iç çatışmaların, karışıklıkların yaşandığı bölgelerin neredeyse hepsinin ortak bir
özelliği var: Müslüman olmaları. İslam dünyasını içine doğru çeken girdap yüz yılı aşkın süredir büyüyerek ilerliyor. Bu girdabı yarıp geçmeye, yeniden dirilmeye niyetlenenler daha şiddetli zulümlerin mağduru oluyor.
06.04.2015 Dergi
İndir PDF - 23 MB
Suriye Raporu 2014
Mart 2011’de Suriye’de başlayan ve hâlen devam etmekte olan kriz, 200.000’den fazla insanın ölümüne milyonlarca insanın yerinden edilmesine sebep oldu. Bu rapor Suriye krizinin insani boyutlarını ve 2011
yılında krizin başlangıcından bu yana İHH İnsani Yardım Vakfı’nın bölgede ve Suriyeli mültecilerin sığındığı ülkelerde yaptığı yardım faaliyetlerini konu edinmektedir.
10.03.2015 Rapor Suriye
İndir PDF - 21 MB
Benin Müslümanları
Bağımsızlığını 1960 yılında Fransa’dan kazanarak 1974’e kadar önce Dahomey Cumhuriyeti, sonra 1989’a kadar Marksist-Leninist Benin Cumhuriyeti olarak bilinen ülke, 1990’dan bu yana Benin Cumhuriyeti olarak tanınmaktadır.
09.03.2015 Rapor
İndir PDF - 1 MB
İnsani Yardım Sayı 59
Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren İHH, din dil ırk ayrımı gözetmeksizin bütün afet bölgelerinde üstüne düşen vazifeyi yerine getirmek için derhal yollara koyuluyor. Asya’da yaşanan bir sel baskını, Afrika’da ortaya çıkan kuraklık tehlikesi, Türkiye’de yaşanan göçük veya deprem; hemen hemen bütün afet durumları İHH’ya bir vazife yüklüyor: yaraların sarılması, ihtiyaçların karşılanması.
19.01.2015 Dergi
İndir PDF - 8 MB
Kanada Müslümanları
Kanada, yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Batı yarım kürede ise bu konumu onu birinciliğe taşımaktadır. Bu kadar geniş topraklara sahip olmasına rağmen Kanada’nın nüfusu azdır. Yaklaşık olarak 35 milyonluk bir nüfusa sahip olan Kanada, demokratik ve federal bir sisteme sahiptir.
05.01.2015 Rapor
İndir PDF - 3 MB
Komşuda Kriz: Suriyeli Mülteciler
Suriye’de Mart 2011’de başlayan ve devam etmekte olan kriz, 200.000’den fazla insanın ölümüne, milyonlarca insanın yaşadığı yeri terk etmesine neden olmuştur. Çevre ülkelere göç eden 3 milyonu aşkın insan ve ülke içerisinde evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınanlarla birlikte toplamda 10 milyondan fazla Suriyeli krizden doğrudan etkilenmiştir.
01.12.2014 Rapor Suriye
İndir PDF - 10 MB
Makedonya Müslümanları
Makedonya, beş asırdan fazla bir süre (1371-1912) Osmanlı egemenliğinde kalmış bir Balkan ülkesidir. Balkan topraklarına 14. yüzyılda ulaşan İslam dini, sonraki yüzyıllarda da siyasi ve kültürel bir güç olarak bölgede hâkim din statüsünü korumuştur.1 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarına kadar devam eden Müslümanların ve İslam’ın bölgedeki hâkimiyeti, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dan çekilmeye başlamasıyla birlikte azalmaya başlamıştır.
10.11.2014 Rapor Makedonya
İndir PDF - 4 MB
İsveç Müslümanları
İsveç’te herhangi bir ayrımcılığa yol açmama gerekçesiyle dine dayalı demografik istatistikler tutulmamaktadır. Bu nedenle İsveç’teki Müslümanlara dair demografik bilgiler tahminlere dayalı olmaktadır. Bu noktada olabildiğince sağlıklı tahmini bilgiler edinmek adına bağımsız bir araştırma kuruluşu olan PEW Araştırma Merkezi (Pew Research Center)’nin konuya dair hazırladığı rapora başvurulabilir. Buna göre, 2010 yılı itibarıyla İsveç’te yaşayan Müslümanların sayısı tahmini olarak
451.000’dir ki bu rakam, toplam nüfusun %4,9’una tekabül etmektedir.
10.11.2014 Rapor
İndir PDF - 2 MB
Liberya Müslümanları
Liberya, Afrika kıtası içinde diğer modern devletlerden kısmen farklı bir tarihe sahiptir. Zira bu ülke Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve bir şekilde özgürlüklerine kavuşmuş olan “eski kölelerin (freed slaves)” American Colonization Society tarafından 1820’li yıllardan itibaren Batı Afrika’ya aşınmasıyla ortaya çıkmıştır.
13.10.2014 Rapor Liberya
İndir PDF - 1 MB
iHH 6. Uluslararası Çocuk Buluşması Raporu
UluslararasıÇocukBuluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak ve yetim çocuklar konusunu gündeme taşımak adına, çalışma yaptığı ülke ve bölgelerde desteklediği yetimlerin katıldığı ve gösteriler sunduğu bir programdır.
06.10.2014 Rapor
İndir PDF - 11 MB
Sayfa:
Önceki ... 4 5 6 7 8 ... Sonraki
121 Yayın / 13 Sayfa