Kültür ve Eğitim Çalışmaları
Bireysel
Grup
Kurumsal

Dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlar yeterli imkana sahip olmadığı için din eğitimi alırken sıkıntı yaşıyor. Bu bölgelerde hem insani yardım çalışmaları yaparak halkı ihtiyaç sahibi olmaktan kurtarmak, hem de eğitim çalışmaları yaparak din ve kültürlerinden kopmadan yaşamalarını sağlamak gerekiyor.

teblig-ic-sayfa.jpg

Bazı bölgelerde yeni Müslüman olanlar ilmihal kitaplarına ve Kuran’ı Kerim’e ulaşamıyor. Bazı bölgelerde cami ve mescitler imam ve hoca olmadığından dolayı atıl kalıyor. Bu ve benzeri zorluklar yaşayan Müslümanların dertlerine çare olmaya çalışıyor, ihtiyaca göre Kuran-ı Kerim, ilmihal ve Hadis-i Şerif kitapları hediye ediyoruz. İmam ve davetçilerin maaşlarını ödeyerek hizmet etmelerini sağlıyoruz. Medya çalışmalarına destek vererek Müslümanların dayanışma ve iletişim içinde olmasına yardım ediyoruz.