Lütfen Bekleyiniz

Yardım çalışmalarınız sadece Müslüman toplumları mı kapsıyor?

Vakfımız yardım çalışmalarında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamaktadır. En önemli önceliğimiz insandır. Ancak bugün savaş ve işgal yaşayan topluluklara bakıldığında bu bölgelerin yoğunlukla Müslümanların yaşadığı bölgeler olduğunu görülebilir. Çalışmalarımızda önceliğimiz her zaman ihtiyaç sahiplerine yardım etmek şeklinde belirmiştir. Örneğin kıtlık nedeniyle Afrika’ya yardım götürüldüğünde Müslümanların yanı sıra diğer din ve inanışlara mensup olanlara da yardım edilmektedir. Katrina Kasırgası'nın yanısıra İtalya, Haiti, Japonya, Filipinler ve Nepal depremlerinde yaptığımız yardım çalışmaları bu anlayışımıza örnektir.