Çalışma Alanları

Bilinçlendirme

İnsan haklarını ve onurunu koruyan uluslararası sözleşmelerdeki metinlere rağmen dünya üzerindeki hak ve hürriyet ihlalleri artarak devam ediyor; zalimler adilce yargılanmıyor. Sosyal adaletin dünya coğrafyasını kapsaması gerekirken ekonomik bakımdan güçlü ülkelerin insanlığı sömürüsü bitmek bilmiyor. 

İnsan hakları çalışmalarımızda mazlum insanları yaşadıkları zulümden kurtaracak projeler geliştiriyoruz. Çatışma ve savaş bölgelerinde yaşanan ihlallerle alakalı dünya kamuoyunu bilgilendiriyor; uluslararası hukuk mercilerini harekete geçirmek için girişimlerde bulunuyoruz. Tüm bunlarla birlikte dünya üzerindeki problemlere çözümler üretmek, iyilik ve adaleti tüm dünyaya yaymak adına gerçekleştirdiğimiz bilinçlendirme çalışmalarıyla yüz binlerce gönüllümüze ulaşıyoruz. Birlikte konferanslar, seminerler, toplantılar düzenliyor; rapor, belgesel, dergi, kitap gibi basılı ve dijital yayınlar üretiyoruz.