Lütfen Bekleyiniz

Yetkili Kurullar

Mütevelli Heyeti

Adı Soyadı Görevi
Fehmi Bülent Yıldırım
Başkan
Hüseyin Oruç
Başkan Vekili
Zeyid Aslan
Üye
Ali Yandır
Üye
Murat Yılmaz
Üye
Yavuz Dede
Üye
Yaşar Kutluay
Üye
Osman Atalay
Üye
Muhammet Hanefi Kutluoğlu
Üye
Emin Şen
Üye
Murat Yaşa
Üye
Hakan Albayrak
Üye
Bülent Alan
Üye
Hayrettin Şahin
Üye
Hacı Ali Aydın Üye
Durmuş Aydın
Üye
Mehmet Çelik
Üye
Orhan Şefik
Üye
İzzet Şahin
Üye
Dilaver Kutluay
Üye
Yusuf Bilgin
Üye
Yusuf Şahin Üye

 

Denetleme Kurulu

Adı Soyadı
Ali Yandır
Muhammet Hanefi Kutluoğlu
Yusuf Bilgin

 

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı
Görevi
Fehmi Bülent Yıldırım
Başkan
Durmuş Aydın
Başkan Yardımcısı
Yaşar Kutluay
Başkan Yardımcısı
Cüneyt Kılıç Genel Muhasip
Yavuz Dede
Genel Sekreter
Yakup Işık Üye
Orhan Şefik
Üye

 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Adı Soyadı
Görevi
Hacı Ali Aydın Üye
Hayrettin Şahin Üye