Lütfen Bekleyiniz
1 / 5

Gelir - Gider Tablosu 2018

FAALİYET GİDERLERİ (-)                                                              586.662.606,35

     A- Eğitim Amaçlı Giderler                                                         30.713.005,39

     B- Sağlık Amaçlı Giderler                                                         29.856.076,93

     C- Sosyal Amaçlı Giderler                                                       378.839.794,43

     D- Kültür Amaçlı Giderler                                                          11.087.722,64

     E- Faaliyet Giderleri                                                                 105.583.606,27

     F- Diğer Giderler                                                                         8.572.548,59

           1- Kambiyo Zararları                                                               8.246.767,65

           2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar                                    325.780,94

     H- Genel Yönetim Giderleri                                                       22.009.852,10

DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN  GELİRLER (+)               653.047.042,90

    A- Kira Gelirleri                                                                                 949.369,00

    B- Diğer Gelirler                                                                            15.485.029,56

          1-Kanundan Doğan İndirimler                                                  2.582.021,42

          2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar                                        12.903.008,14

    C- Kambiyo Gelirleri                                                                       13.505.066,19

    D- Nema Gelirleri                                                                            2.484.006,89

    E- Bağış Gelirleri                                                                           620.623.571,26

         1- Şartsız Bağışlar                                                                      517.391.665,12

         2- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya Bağışları)                        15.129.543,48

         3- Ayni Bağışlar                                                                         88.102.362,66

DÖNEM GELİR GİDER FARKI                                                             66.384.436,55