Please Wait
To the attention of those who would like to donate from abroad!

Volunteer Account

New Record

İptal etmediğim ve / veya aksini talep etmediğim sürece, İHH İnsani Yardım Vakfı bu formla ilettiğim Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında kişisel veri olarak sayılan kişisel bilgilerimin tek başına ve/veya üçüncü kişi ve kurumlara paylaşılmasına ve benimle kısa mesaj, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçilmesine muvafakat ederim.